Achiziții publice

Achiziții publice, Parteneriate public private

Avocații de la Harosa & Asociații beneficiază de o relevantă expertiză în domeniul achizițiilor publice și al parteneriatelor public-private. Echipa noastră poate consilia clienții prin realizarea următoarelor activități:

  • Suportul juridic referitor la toate aspectele legate procedurile de achiziții publice de lucrări, acestea însemnând exhaustiv și nu limitativ toate etapele privind procedurile de achiziții publice, activitățile de achiziție auxiliare, achiziții directe, modalitatea concretă de desfășurare a procedurii de atribuire, negocierea și semnarea contractului de achiziție publică.
  • Pregătirea și asigurarea suportului juridic în etapa de organizare/desfășurare a procedurii de achiziție
  • Pregătirea și asigurarea suportului juridic privind etapa post atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea și monitorizarea implementării contractului/acordului-cadru;
  • Proceduri de achiziții publice realizate în temeiul excepțiilor de la lege;
  • Verificarea realizării corecte a actelor necesare și solicitate de autoritatea contractantă prin intermediul documentațiilor de atribuire;
  • Procedura de concesiune, parteneriate public privat;
  • Pregătirea, verificarea și revizuirea corespondenței cu autoritățile publice, redactarea, verificarea și revizuirea diverselor tipuri de contracte necesare în procedura și în etapele procedurilor de achiziție publică;
  • Procedura contencioasă în fața instanțelor de judecată și a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

 

EnglishRomanian