Termeni și condiții

Prevederi legale. Termeni și condiții.

Folosirea, respectiv navigarea pe site-ul www.harosa.ro (denumit în continuare „Site”) de către vizitatori sau utilizatori reprezintă acceptarea tuturor termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre vizitator sau utilizator și Harosa & Asociații – Societate Civilă de Avocați (denumită în continuare „Harosa & Asociații”).
„HAROSA & ASOCIAȚII” a construit prezentul Site ca o sursă de informare, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, confidențialitatea și a regulilor de publicitate prevăzute de Legea nr. 51/1991 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat completată și modificată, a Statutului profesiei de avocat, actualizat, precum și a Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările ulterioare.
Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către vizitatori sau utilizatori a tuturor termenilor și integralitatea condițiilor descrise în cele ce urmează.

Răspundere civilă. Limitare.

„HAROSA & ASOCIAȚII” va întreprinde toate eforturile rezonabile pentru a asigura exactitatea conținutului Site-ului și va depune toate diligențele pentru a corecta erorile și omisiunile în cel mai scurt timp. Cu toate acestea, „HAROSA & ASOCIAȚII” nu este responsabilă pentru orice inadvertențe, erori sau omisiuni ale informațiilor furnizate și postate pe Site. Vizitatorul sau Utilizatorul acceptă în mod expres că „HAROSA & ASOCIAȚII” nu va fi ținută responsabil pentru nici un fel de daune directe sau indirecte, incluzând, dar fără a se limita însă, la pierderi de profit, scăderea ciferi sale de afaceri, modificări aduse vadului comercial sau altor forme de exercitare a activității, pierderea de bunuri incorporale, toate rezultate din utilizarea informațiilor de pe Site sau orice alt aspect în legătură cu acest Site. Conținutul acestui Site are caracter informativ, nu reprezintă în niciun fel un mijloc de reclamă și nu poate fi interpretat ca o ofertă de a contracta servicii juridice.
Vizitarea sau utilizarea acestui Site și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe Site sunt puse la dispoziție fără garanții de orice fel și fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor terțelor părți. „HAROSA & ASOCIAȚII” nu este și nu va fi responsabilă pentru nici o problemă sau o disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării acestui Site.
„HAROSA & ASOCIAȚII” are dreptul neîngrădit să modifice, să interzică accesul oricărei persoane sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui Site precum și orice informație conținută în acesta, fără asumarea obligației de a-și notifica utilizatorii. Aceste schimbări vor fi aplicabile din momentul publicării lor Site-ul „HAROSA & ASOCIAȚII”.
Vizitatorii și utilizatorii acestui Site acceptă și sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc. „HAROSA & ASOCIAȚII” nu va fi responsabilă pentru orice fel de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui Site.
Informațiile cuprinse în acest Site: au doar un caracter general și nu sunt destinate să abordeze circumstanțe specifice ale nici unei persoane sau entități; nu sunt exhaustive, exacte sau actualizate; uneori fac trimitere la site-uri externe, asupra cărora „HAROSA & ASOCIAȚII” nu exercită nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate; nu constituie și nici nu poate substitui în niciun fel vreo consultație juridică de specialitate în orice domeniu de drept.
„HAROSA & ASOCIAȚII” nu garantează și nu va garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial.

Pentru orice întrebări legate de funcționarea prezentului Site, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@harosa.ro, sau la sediul Harosa&Asociații Societate Civilă de Avocați: Cluj-Napoca, str. Ioan Budai Deleanu nr.48, cod poștal 400474, jud. Cluj, România.

EnglishRomanian