Dreptul penal

Dreptul penal

Societatea noastră de avocatură oferă asistență juridică de drept penal oricăror persoanelor fizice şi juridice, indiferent de calitatea deținută în dosar, respectiv suspect, inculpat, parte responsabilă civilmente, persoană vătămată sau parte civilă.

Aici amintim asistenta si reprezentare juridica in cauze având ca obiect infracțiuni prevazute de Codul penal, infracțiuni prevazute în legi speciale, cum ar fi, Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, malpraxis medical ş.a., atât pentru infracțiuni din culpă cât şi infracțiuni intenționate.

Echipa noastră este pregătită să asigure servicii specializate în fata parchetelor şi instantelor de judecată, pe întreg teritoriul țării.

Activitatea noastră concretă include – formularea strategiei de apărare, redactarea documentelor specifice: plângeri, cereri, memorii, excepții, precum şi susținerea acestora în faţa organelor judiciare.

Asistența juridică acoperă toate fazele procesului penal, de la urmărire penală, la judecata în fond, în căile ordinare şi extraordinare de atac şi executare, formularea strategiei de apărare, redactarea documentelor specifice: plângeri, cereri, memorii, excepții, reprezentare în cadrul măsurilor preventive, cum ar fi arestare preventivă sau la domiciliu, mandat european de arestare, control judiciar ori măsuri asiguratorii, respectiv sechestru, poprire, asistare si reprezentare în procedura plângerii împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată – art. 340 CPP, studierea documentelor puse la dispoziție de client, studierea a dosarului, precum și întocmirea unor rapoarte pe baza acestor acte și propunerea de soluții legale.

 

EnglishRomanian