Dreptul civil

Dreptul civil

Avocat Drept Civil Cluj | Beneficiind de consolidata noastră experiență în domeniul vast al dreptului civil, suntem în măsură să acordăm o consultanță de top. Avocații de la Harosa și Asociații sunt specialiști în negocierea și redactarea de contracte civile precum și contracte între profesioniști (comerciale):

  • avem o înaltă calificare în redactarea și reprezentarea în complicate acțiuni în revendicare imobiliară și mobiliară, acțiuni posesorii, acțiuni negatorii și confesorii, în litigii privind carta funciară.
  • asigurăm reprezentarea în litigii privind servituțile și limitele dreptului de proprietate, în situația exproprierilor pentru cauză de utilitate publică;
  • acordăm consultanța în litigii privind succesiunile, partaj-urile succesorale.
  • asigurăm asistență juridică și reprezentare juridică de calitate în litigiile privind reconstituirea dreptului de proprietate în virtutea legilor fondului funciar; a retrocedărilor imobilelor naționalizate precum și în obținerea de despăgubiri potrivit legislației privind restituirea bunurilor naționalizate
  • oferim asistență juridică în procedurile executare silită a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii. Formulare cereri de executare silită sau cereri de stăruință în executare pentru creditori, redactare și susținere contestații la executare, cereri de suspendare a executării silite, cereri de întoarcere a executării în favoarea debitorilor.
  • redactăm acte constitutive și statute ale asociațiilor și fundațiilor; rezervări de denumire la Ministerul Justiției, acte modificatoare ale actelor constituitve și ale statutelor asociațiilor sau fundațiilor; retrageri sau revocări ale membrilor asociației sau ale fundației, înregistrare asociații și fundații.

avocat drept civil cluj

 

Avem o bogată expertiză concretizată în numeroase procese câștigate. În domeniul protecției consumatorilor și a constatării unor clauze ca abuzive, în contracte încheiate cu profesioniștii în domeniile bancar, al asigurărilor. Precum și împotriva furnizorilor de utilități (telefonie, internet, energie electrică, gaze naturale).

EnglishRomanian