Domeniul imobiliar

Domeniul imobiliar / urbanism / construcții

Specializarea avocaților de la Harosa & Asociații în domeniul imobiliar și al construcțiilor este dusă la un înalt nivel, prin prisma expertizei majore și a fundamentării teoretice și practice foarte structurate a soluțiilor găsite. Clienții beneficiază de competența unică a unor specialiști reputați, cu solide pregătiri academice. Avocații noștri gestionează în mod uzual diverse proiecte care presupun:

 

 • Realizarea de rapoarte legale (due dilligence) pentru achiziția, executarea și înstrăinarea proiectelor imobiliare;
 • Asigurarea deplină a suportului legal pentru realizarea unor investiții imobiliare tip green field, cât și pentru construcțiile industriale, de birouri sau rezidențiale.
 • Achiziții/vânzări și asocieri în vederea unor dezvoltări imobiliare
 • Management și finanțarea proiectelor imobiliare
 • Asistență juridică extinsă în raporturile cu autoritățile publice competente în domeniul urbanismului în scopul obținerii certificatului de urbanism, a diverselor avize și autorizații, a Hotărârilor de aprobare a Planului de Urbanism Zonal (PUZ), a Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUD), a Autorizațiilor de Construire, precum și în faza recepționării lucrărilor.
 • Negocierea, redactarea și revizuirea contractelor referitoare la imobile (contracte de vânzare, închiriere, a promisiunilor de vânzare-cumpărare , precum și a pactelor de preferință privind bunuri imobile).
 • Negocierea, redactarea și revizuirea contractelor de leasing imobiliar pentru persoane juridice și persoane fizice,
 • Redactarea de acțiuni în revendicare, acțiuni posesorii precum și reprezentarea în diverse litigii imobiliare.
 • Negocierea, redactarea și revizuirea unor contracte privind contracte de construcții privind infrastructura, parteneriatul public privat, concesiuni.
 • Reprezentarea părților în procedura exproprierilor pentru cauză de utilitate publică
 • Negociere, redactare și pregătire contracte de construcții tip Suite FIDIC Rainbow.
 • Reprezentarea în litigii derivate din proiecte de infrastructură tip FIDIC.
 • Negociere, reprezentarea/asistarea părților la semnarea contractelor de antrepriză în domeniul imobiliar
 • Reprezentarea în litigii privind cartea funciară
 • Asistența juridică și reprezentare în diverse operațiuni sistematice sau sporadice de cadastru,
 • Procedura uzucapiunii tabulare sau extra-tabulare
 • Reprezentarea in litigii privind reconstituirea dreptului de proprietate sau măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr.18/1991, Legea nr.10/2001, Legea nr. 165/2013 | Avocat imobiliar Cluj

 

EnglishRomanian